. . . pravidla provozu

Pravidla provozu v motokárové aréně - Motokáry Praha

 

Každý závodník je povinen použít bezpečnostní helmu.

V případě neschopnosti pokračovat v jízdě, například z důvodů kolize, nesmí závodník vystupovat z motokáry a motokáru rovnat do směru jízdy. Závodník v takovém případě vyčká příchodu obsluhy, která motokáru srovná do směru jízdy anebo jej v případě poruchy motokáry odvede bezpečnou cestou do prostoru depa.

Dráha je vybavena semaforem, který signalizuje situaci na dráze. V případě, že na semaforu svítí zelená, je možné pokračovat v jízdě. V případě, že svítí červená, je třeba zastavit, nebo podle pokynů personálu zajet do depa. V případě, že na semaforu bliká žluté světlo, probíhá poslední neměřené kolo závodu, po kterém následuje zajetí do depa. Do depa je vždy třeba zajíždět rychlostí chůze.

Je zakázáno jakkoliv ohrožovat, omezovat nebo vytlačovat z dráhy jiné závodníky. Jakýkoliv kontakt motokár bude považován za hrubé porušení pravidel a může vést k okamžitému vyloučení závodníků
ze závodu bez náhrady.

Za sedadlem je prostor s hnanou nápravou a převody a přesto, že jsou pohyblivé části zakryté, je nezbytné, aby za závodníkem nebylo nic, co by se do této soustavy mohlo namotat. Především je zakázáno nosit šály a šátky omotané kolem krku. Též je třeba v případě delších vlasů tyto upravit tak, aby nebylo možné jejich zachycení.

Každý závodník je povinen dodržovat pravidla provozu na motokárové dráze, dbát pokynů obsluhy, zachovávat pravidla fair play a neohrožovat svojí jízdou ostatní závodníky. Každý závodník si je vědom skutečnosti, že jezdí pouze na svoje vlastní nebezpečí a svojí vlastní zodpovědnost a souhlasí s dodržováním těchto pravidel a je si vědom rizik vyplívajících z jejich nedodržení.

Osoby mladší 18 let mohou jezdit na dráze pouze v doprovodu rodičů, nebo zákonného zástupce.

Motokáry jsou vpředu užší než vzadu a je tedy třeba si do zatáček najíždět. Obecně je potřeba jezdit pouze takovou stopou a rychlostí, aby byl závodník vždy schopen projet zatáčku bez kolize.
Na most je nutné vjíždět dostatečnou rychlostí. V opačném případě nemusí být možné na most vyjet. Před mostem a na něm je zakázáno zastavovat a předjíždět.


 

 

Technické specifikace:

Dráha měří cca půl kilometru a je na ní možné dosáhnout rychlosti až 60 Km/h. Povrch dráhy je opatřen speciální hlazenou asfaltovou stěrkou

Motokáry značky SODI GT 5 s motory Honda GX200 o objemu 20 cm3 a výkonem cca 6,5 koní váží cca 112 Kg. Jejich rámy jsou vyrobeny ze speciální chrom-molybdenové oceli a jsou vybaveny chlazenou kotoučovou brzdou a řízením s přímím převodem. Motokáry mají nastavitelné sedačky a posuvné pedály.

Každá motokára je vybavena počítačem, který přes infračervené rozhraní umístěné na cílové rovince, komunikuje s hlavním počítačem systému, který je schopen sledovat časy kol jednotlivých závodníků s přesností až na tisíciny vteřiny.


Motokáry Praha